پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زینب علی بیگی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]
چکیده: فرض کنید (G = (V, E گرافی با n رأس و m یال و فاقد رأس تنها باشد و فرض کنید آلفا در محدوده‌ی صفر و یک، عددی حقیقی باشد. زیر مجموعه Sاز رئوس G را یک مجموعه آلفا- احاطه گر نامیم، هرگاه..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#احاطه گر #آلفا احاطه گر #آلفا احاطه گری کلی #گراف های بحرانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)