پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﻮﺵ ﻗﻮﻝ [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد مشاور]
چکیده:   هدف از این ‏پایان‌نامه‏، ایجاد ارتباط‌های مفیدی بین یکه‌ها و مقسوم علیه‌های صفر است؛ کلاسی از حلقه‌ها را معرفی می‌کنیم که حدس کوته (یعنی؛ مجموع دو ایده‌آل چپ پوچ، پوچ است) را حفظ می‌کند‎.‎ در ارتباط با ویژگی‌ یکه‌هایی که در حاصلضرب‌های صفر قرار می‌گیرند‏، مفهوم یکه-‎ IFP را به عنوان هدف معرفی می‌کنید.‎ ابتدا به بررسی رابطه بین حلقه‌های یکه-‎ IFP و نوعی از حلقه‌های ماتریسی که نقش حلقه ناجابجایی را دارند، می‌پردازیم. ‎ نشان می‌دهیم رادیکال جیکوبسن از حلقه چند جمله‌ای‌ها روی یک حلقه یکه-‎ IFP ‎پوچ است. همچنین با استفاده از یکه-‎ IFP ‎شرایط معادل برای جابجایی برخی از حلقه‌های ماتریسی را فراهم می‌سازیم‎. مثال‌هایی بیان می‌کنیم که برای سوالاتی که به طور طبیعی مطرح می‌شوند، ضروری هستند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه یکه -‎ IFP #یکه #حلقه‎ IFP ‎ #عناصر پوچ توان #حلقه آرمنداریز #حلقه ماتریسی #حلقه چند جمله‌ای.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)