پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سارا شکی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]
چکیده: جهت مشاهده چکیده به فایل پیوست مراجعه نمایید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کد #گراف #مقادیرویژه #کران

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)