پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
ابراهیم انالوئی عادگانی [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، با استفاده از چندجمله‌ای فابر و با یک روش متفاوت از کارهای پیشین تخمینی از ضرایب |a_n | برای زیرکلاس‌هایی از سیگما شامل توابع دو-تک‌ارز که توسط زیرترتیبی در قرص یکه‌ تعریف شده‌ است را بدست می‌آوریم که کران ارائه شده برخی از کارهای اخیر که در این زمینه انجام شده‌اند را توسیع و بهبود می‌بخشد. هم‌چنین با یک روش متفاوت از کارهای قبلی کرانی برای دترمینان هنکل دوم توابع زیرکلاس‌هایی از سیگما که توسط زیرترتیبی در قرص یکه‌ تعریف شده‌ است را محاسبه می‌کنیم که کران حاصل شده برخی از نتایج پیشین که در این حوزه انجام شده اند را توسیع و بهبود می‌بخشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین ضرایب #توابع دو-تک‌ارز #زیرترتیبی #چندجمله‌ای فابر #دترمینان هنکل دوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)