پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد عابدیان [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، محمدهادی نوری اسکندری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایانامه ابتدا‎ تعاریف و مفاهیم اولیه نظریه فازی و پایداری ‎‎را‎ بیان می‌کنیم‎,‎ سپس برای ترکیب قواعد اگر آنگاه فازی از دو موتور استنتاج شناخته شده به نام‌های ممدانی ‎‎‎و تاکاگی - سوگنو ‎‎یا به اختصار سوگنو برای فرآیند استنتاج استفاده خواهیم کرد تا با پذیرش ورودی‌های فازی بر اساس پایگاه قواعد فازی، خروجی فازی مناسب را ایجاد نمایند, سپس به تشریح دو مدل فازی فوق می‌پردازیم. در ادامه مدل‌های هایپربولیک فازی را برای طراحی کنترل کننده سیستم‎ های پیوسته‎ زمانی و گسسته زمانی معرفی می‌کنیم. این مدل‌ها بر اساس قواعد اگر آنگاه فازی ساخته می‌شوند. ‎‎همچنین دو روش فرایند طراحی کنترل و تعیین ماتریس ‎‎H‎‎‎‎ ‎,‎بطوریکه پایداری مجانبی سرتاسری و مقاوم‌پذیری‎‎‎‎ سیستم حلقه بسته را تضمین کند ارا‎‎ئه می‌دهیم.‎ درفصل بعدی، سیستم های ‎هابپربولیک را بدون استفاده از مفاهیم فازی به دست می آوریم, لذا فضای توابع هایپربولیک را تعریف ‎‎کرده و ثابت می‌کنیم در فضای توابع پیوسته چگال است و سپس از این فضا برای تبدیل سیستم های کنترل به شکل هایپربولیک استفاده می کنیم. همچنین کنترل پایدار کننده ‎را برای سیستم هایپربولیک به دست می آوریم و نشان می دهیم که ‎این مدل‌ها قابلیت تقریب زدن سیستم دینامیکی اصلی را در محدوده نقطه تعادل با دقت بالا دارند و پارامتر‌های مدل ‎‎را با حل یک مساله برنامه ریزی غیر خطی بدست می‌آوریم و با مثال‌های عددی به شبیه‌سازی نتایج و تحلیل آنها می‌پردازیم.‎‎
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم‎های پیوسته‎ زمانی #سیستم‌های گسسته زمانی ‎ #‎ ‎‎‎مدل‌های هایپربولیک فازی #طراحی کنترل کننده #برنامه‌ریزی‎‎‎‎‎ غیرخطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)