پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام شکری [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف این پایان‌نامه معرفی یک روش جدید با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای تقریب جواب رده‌ای از معادلات دیفرانسیل کسری با استفاده از مشتقات کسری و چند‌جمله‌ای‌ها می‌باشد. چند‌جمله‌ای‌های کلاسیک همچون لژاندر، لاگرانژ و جبیشف نقش بسیار مهمی در حل مسائل مربوط به معادلات دیفرانسیل کلاسیک ایفا کرده‌اند. این چند‌جمله‌ای‌ها دارای توان‌های صحیح می‌باشند. مشتق کسری از این چند‌جمله‌ای‌ها، توابعی با توان‌های کسری می‌باشند. .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه عصبی مصنوعی #معادلات دیفرانسیل کسری #چند‌جمله‌ای‌های کسری #مشتق کاپوتو #مشتق کاپوتو-فابریسیو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)