پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی اصغر استاجی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه خاصیّت (A) راست حلقه ها نقش مهمّی را در جبر ناجابجایی بازی می کند. در معنی لغوی، گوئیم حلقه ی R دارای خاصیّت(A) راست است هرگاه هر ایده آل دو طرفه با تولید متناهی مشمول در مقسوم علیه های صفر چپ حلقه دارای پوچ ساز راست باشد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه ی دوئو راست(چپ) #حلقه ی برگشت پذیر #خاصیّت (A) راست (چپ) #مشبکه #ایده آل های می نیمال #ساکل حلقه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)