پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نصراله یوسفی نیا [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، مهدی قوتمند [استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه، به بحث در مورد معادلات دیفرانسیل تاخیری تصادفی می پردازد ..... برای مشاهده چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل تصادفی مخلوط #معادلات دیفرانسیل تصادفی تاخیری #همگرایی جواب #حرکت براونی کسری #تاخیر صفر #تقریب اویلر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)