پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سوسن عباسپور [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، کاربرد هندسه دیفرانسیل با روش گروه لی در فیزیک نظری مورد بررسی قرار می گیرد. با قرار دادن ساختار هندسی ریمانی روی سیاهچاله کر-نیومن، ژئودزیک آن را که یک دستگاه است به دست می آوریم. سپس به کمک تقارن نقطه ای همه جوابهای این ODE معادله دیفرانسیل دستگاه را به دست آورده و در پایان به تحلیل جوابها می پردازیم. در این پایان نامه گروه های لی نقش ساسی در حل دستگاه معادله دیفرانسیل را دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هندسه ریمانی #گروه های لی #تقارن نقطه ای #معادلات ژئودزیک #مختصات فضا- زمان #متریک کر-نیومن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)