پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیما ذاکر [پدیدآور اصلی]، احمد معتمدنژاد[استاد راهنما]
چکیده: علاقه برای یافتن تخمین‌هایی از ضرایب |a_2| و |a_3| سری تیلور-مک‌لورن توابع تحلیلی و دو‌طرف-تک‌ارز رده‌ی سیگما، باعث شده‌است ریاضی‌دانان زیادی در این زمینه فعالیت کنند. آن‌ها تا کنون نتوانسته‌اند تخمین‌های دقیقی به‌دست آورند، ولی هدف آن‌ها بهبود این کران‌هاست. در این پایان‌نامه، چند زیر‌رده‌ی جدید از رده‌ی تابع سیگما از توابع تحلیلی و دو‌طرف-تک‌ارز در دیسک باز واحد را معرفی می‌کنیم. به‌علاوه، تخمینی از ضرایب |a_2| و |a_3| برای توابع متعلق به این زیر‌رده‌ها را پیدا خواهیم کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع تحلیلی #تک‌ارز #دو‌طرف-تک‌ارز #رده #زیر‌رده #زیر‌ترتیبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)