پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
کلثوم میرابی [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه، به معرفی برآوردگرهای مشتق می پردازد، که این برآوردگرها حساسیت سیستم را نسبت به پارامتر مقیاس بدست می آورند. با در نظر گرفتن سیستم های گوسی که بسیار مهم و کاربردی می باشند برآوردگرها را بدست آورده و مقایسه ی آنها را بر مبنای واریانس انجام می دهیم. برای نشان دادن کاربرد آن به عنوان نمونه کاربرد در زمینه شبکه های تصادفی و نیز مالی آورده شده است. در نهایت محاسبه و مقایسه ی برآوردگرها برای مدل آمیخته مقیاسی انجام می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر حساسیت # #MVD #SF #IPA #آمیخته مقیاس توزیع های نرمال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)