پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سعیده علی آبادیان [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به آنکه بسیاری از مسائل فیزیکی با معادلات دیفرانسیل ـ جبری مدل بندی می شوند، شایسته است که بتوان برای این مسائل جواب هایی با دقت بالا یافت. در سالهای اخیر روش های عددی برای حل این معادلات به کار گرفته شده است. اما این روش ها برای مسائل با اندیس پایین مناسب هستند و برای مسائل با اندیس بالا نمی توان از آنها استفاده کرد، پس لازم است برای این مسائل جوابهایی با دقت بالا پیدا کرد. در این پایان نامه سعی داریم معادلات دیفرانسیل ـ جبری را با روش های نیمه تحلیلی حل کنیم. به این منظور ابتدا از روش کاهش اندیس برای معادلات دیفرانسیل ـ جبری استفاده نموده، سپس دستگاه حاصل را با روش های نیمه تحلیلی وردشی، آدومیان و اختلال هموتوپی حل می کنیم. روش وردشی دنباله ای از توابع را فراهم می سازد که به پاسخ دقیق مسئله همگرا است. روش آدومیان و روش اختلال هموتوپی سری نامتناهی تولید می کنند که به پاسخ دقیق مسئله همگرا است. نتایج عددی حاصل از مثال های مختلف معادلات دیفرانسیل ـ جبری اندیس بالا توانایی و مناسب بودن این روشها را نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادله دیفرانسیل ـ جبری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)