پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آریا جوانمردی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: این تحقیق تلاش دارد تا نگرش دانشجویان دکتری نسبت به آزمون تولیمو در ایران را بررسی کند. تولیمو آزمونی است که در ایران برای ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکتری به کار گرفته می‌شود. این تحقیق، تحقیقی کیفی است که از روش تحقیق موردپژوهی استفاده می‌کند. آزمون‌های زبان گوناگونی در ایران وجود دارد اما شواهد نشان می‌دهد که تحقیق کافی درباره‌ی تولیمو انجام نشده است. شرکت‌کنندگان در این تحقیق به روش نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب شده‌اند و پس از آن محقق از مصاحبه‌ای با پایان باز برای جمع‌آوری داده استفاده کرده است. سه طبقه‌ی اصلی در این تحقیق وجود دارد: نگرش مثبت نسبت به تولیمو، نگرش منفی و پیشنهاد‌ برای بهبود آزمون. سیاست‌گذاران با استفاده از نتایج این تحقیق می‌توانند نسبت به بهبود کیفیت بخش خواندن و شنیدن تولیمو اقدام کنند، همچنین استفاده از امکانات بهتر برای برگزاری آزمون و کاهش اندازه‌ی متن‌های خواندن از جمله پیشنهاد‌های این تحقیق است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نگرش #تولیمو #دانشجویان دکتری #موردپژوهی #خواندن #شنیدن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)