پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
پدرام رادفر [پدیدآور اصلی]، اسلام کرمی[استاد راهنما]
چکیده: انسان از دوران کودکی به دنبال شناخت محیط اطراف خود به وسیله ی حواس پنج گانه بوده است و هرچقدر این شناخت بیشتر باشد درک او از محیط اطرف خود بیشتر خواهد شد. درک درست کودکان از محیط اطراف خود منجرب به کشف و شکوفایی استعداد و خلاقیت های آنان خواهد شد. امروزه در کشور نیازمند طراحی مدارسی بوده ایم تا بتوان نیازهای کودکان جهت شکوفایی استعداد و خلاقیت را برای آنان فرآهم نماییم. زیرا مدارس امروز هیچگونه رابطه ای با کودکان برقرار نمی کنند. هدف از پژوهش صورت گرفته در این پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد افزایش خلاقیت با استفاده از مطالعات و بررسی های صورت گرفته از کتب، مقالات علمی و نظرات متخصصان بوده است تا به طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد افزایش خلاقیت دست یابیم. با توجه به یافته های بدست آمده از طریق مطالعات صورت گرفته برای شکوفایی استعداد کودکان در محیط های آموزشی باید به عواملی همچون ویژگی های کودکان از جمله سن، سلیقه و بررسی عوامل کالبدی، محیطی پرداخته شود. با توجه به شرایط در گذشته مدارس صرفا عملکردی بوده اند اما اکنون دارای ویژگی های خاص می باشند و بدون توجه عوامل محیطی، کالبدی، زیبایی شناسی و بدون توجه به جنبه های فرهنگی و اقلیمی نمی توان مدارس مناسبی برای کودکان طراحی نمود و باید مدارس با ویژگی های سنی و روحی و جسمی کودکان در تناسب باشد. در این پژوهش سعی بر این شده تا فضایی انسان ساخت با تأکید بر تأثیر عوامل کالبدی-محیطی بر کشف و شکوفایی خلاقیت و استعداد در دانش آموزان ساخته شود. روش پژوهش مورد استفاده در این پایان نامه شامل، مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای، مشاهده و بررسی نمونه های موردی مرتبط با موضوع، تجزیه و تحلیل سایت می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش جهت طراحی شامل: استفاده از پل در پلان. تفکیک نواحی اداری، آموزشی و تفریحی-استفاده از پله به عنوان عنصر زیبایی شناسی ، ایجاد حیاط مرکزی، استفاده از گودال باغچه، تفکیک فضاها و ایجاد فضای بازی رو باز، استفاده از راهرو، استفاده از آبنما و استفاده از مبلمان انعطاف پذیر، استفاده از رنگ در معماری می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کودکان #مدرسه #ابتدایی #خلاقیت #طراحی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)