پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رضا رنجبر [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: پروژه‌های بزرگ در یک محیط پویا و پیچیده اجرا می‌شوند به‌نحوی‌که عدم اطمینان و ریسک جزء ویژگی‌های ذاتی آن‌ها می‌باشد، به همین دلیل مدیریت ریسک از الزامات هر پروژه به‌حساب می‌آیدکه در صورت عدم اجرای آن هزینه‌های گزافی را در مراحل مختلف پروژه متحمل خواهیم شد؛ در این بین پرژه های ساخت مجتمع های مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است با این وجود شاهد عدم توجه به مدیریت ریسک در آن ها هستیم، لذا این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین ریسک‌های پرژه های عمرانی ساخت منازل و مجتمع های مسکونی انجام‌شده است. این تحقیق با رویکرد پیمایشی و در بین تعاونی‌ها و پیمانکاران ساخت مسکن مهر در شهرستان شاهرود اجراشده است؛ برای این منظور پرسشنامه‌ای که مستخرج از تحقیقات مختلف در زمینه‌های مشابه بوده تهیه‌شده و از روش‌های DEMATEL فازی و آمار توصیفی جهت بررسی چگونگی و میزان رابطه بین ریسک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها بر این اساس و همچنین رتبه‌بندی ریسک‌ها بر اساس سه معیار هزینه، زمان و کیفیت استفاده‌شده است. مدیریت ریسک موجب حداقل کردن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای منفی بر اهداف پروژه می‌شود. ازجمله موارد مهم در مدیریت ریسک شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده تأثیرگذار بودن ریسک‌های خارجی و تأثیرپذیر بودن ریسک‌های داخلی است از طرفی اهمیت ریسک‌های داخلی در درجه بالاتری ارزیابی‌شده است که این نشان‌دهنده عدم وجود دیدگاه پیشگیرانه در رابطه با ریسک‌های پروژه می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک #پروژه عمرانی #مسکونی #MCDM فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)