پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فرزانه داورزنی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: این تحقیق در مورد اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیک می باشد. با مطالعة مقالات و تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف، این عوامل شناسایی شده و سپس مدلی مفهومی شامل هفت معیار و چهارده زیرمعیار که به صورت شبکه ای با هم در تعاملند ارائه شده است. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر ارائة مدلی مفهومی با تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره MCDM، تحت عنوان ANP و DEMATEL به اولویت بندی این عوامل بپردازیم. تکنیک ANP نسبت به DEMATEL از جامعیت بیشتری برخوردار است. چرا که ارتباطات داخلی و وابستگی های درونی بین عوامل را نیز در نظر می گیرد. در نهایت در هر دو تکنیک مهم ترین عامل، حریم شخصی و امنیت درک شده شناسایی شد در نتیجه بانکها می توانند برای بهبود کیفی خدمات و افزایش اعتماد مشتریان این عامل را مؤثرترین عامل بدانند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اعتماد #بانکداری الکترونیک #تکنیک MCDM #ANP #DEMATEL

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)