پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
امین انعامی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: معرفی: رشد روز افزون استفاده از دستگاه های همراه، علاوه بر مزایای بسیار خود، آسیب های جدیدی را متوجه مصرف‌کنندگان این عصر کرده است که اغلب، ریشه در انتخاب نادرست و غیر معقول ایشان دارد. یکی از عواملی که مصرف کنندگان را به سمت انتخاب های گاه پر خطر سوق می دهد رفتار گله ایست. در این مطالعه برآنیم تا خواستگاه ها، شدت و اثرات رفتار گله ای را، در بازار نرم افزارهای همراه گوگل پلی، از دیدگاه انتخاب اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی –پیمایشی مقطعی انجام گرفته است. ابتدا سیگنال های محرک رفتار گله ای، از ادبیات ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی استخراج شده و مدل مفهومی جامعی از رفتار مصرف کنندگان در سه سطح 1- اولویت انتخاب، 2- سلامت انتخاب و 3- قطعیت در انتخاب تشکیل می گردد. سپس به منظور آزمون فروض تحقیق از تحلیل کمنی-یانگ در تشکیل لیست ترجیحات اجتماع بر مبنای پرسشنامه تحلیل هم‌پیوند و نیز رأی گیری های عدم-و-تاییدی استفاده می شود. جامعه مورد بررسی کاربران سایت گوگل پلی است. یافته ها و نتایج: نتایج این تحقیق مؤید وجود رفتار گله ای با محرک های رتبه ستاره ای، نرخ دانلود و تعداد نظرات تک ستاره ای در بازار نرم افزارهای همراه است. شدت رفتار گله ای به گونه ایست که اغلب مصرف کنندگان اطلاعات حیاتی در زمینه آلوده بودن نرم افزارها را نادیده گرفته و آن ها را در صدر لیست اولویت خود قرار می دهند. علاوه بر این، واگرایی در سیگنال های رفتار گله ای، اغلب مصرف کنندگان را در انتخاب خود سردرگم نکرده و حتی ایشان را به سمت انتخاب بیش از یک نرم افزار سوق می دهد. بحث و نتیجه گیری: در انتها، در خصوص دستاوردهای جدید این مطالعه و انطباق آن با پژوهش های پیشین بحث شده و سؤلات جدید، به منظور پژوهش های آتی، مطرح می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار آنلاین مصرف کننده #رفتار گله ای #ارتباط دهان به دهان الکترونیکی #نرم افزارهای همراه #انتخاب اجتماعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)