پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
ساناز حیدری [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه تجربه مشتری و تبلیغات دهان به دهان می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش،196 نفر از مشتریان شرکت سامسونگ در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و پایایی پرسشنامه 77% محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام و برای رتبه بندی عوامل موثر در انتخاب محصولات سامسونگ از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که تجربه فضای فروش، تجربه مکان عرضه، تجربه مزایا و فواید، تجربه ترکیب خدمات، تجربه بسته بندی و برچسب گذاری تعیین کننده تبلیغات دهان به دهان هستند و تجربه تبلیغات آنلاین، تجربه مشتری، تجربه نام تجاری، تجربه قیمت، تجربه مدیریت زنجیره عرضه، تجربه تبلیغات بر بازاریابی دهان به دهان تاثیر نداشتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجربه مشتری #وفاداری مشتری #تبلیغ دهان به دهان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)