پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
پریسا سادات سعادت مهر [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی، توجه به مزیت‌های اقتصادی، تدوین قوانین سخت گیرانة و آگاهی مشتریان نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها سبب گشته است تا کسب‌وکارها برای تولید سازگار با محیط زیست و مدیریت جریان برگشتی محصولات خود تلاش نمایند. مدیریت جریان مستقیم و برگشتی به صورت توامان مزیت‌های فراوانی را برای پایدارسازی زنجیره‌های تامین به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، اقدام به توسعه یک مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن سیستم‌های پویا و مجموعه فعالیت‌های جمع‌آوری، امحا، بازیافت و تولیدمجدد در صنعت مواد غذایی شده است. برای این منظور، مجموعه‌ای جامع از معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی با در نظر گرفتن روابط متقابل در یک محیط تصمیم‌گیری پویا با تعریف مجموعه‌ای از سناریوهای بهبود عملکرد سیستم در نظر گرفته شده است. درنهایت، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی مبتنی بر تاپسیس و بهترین-بدترین اقدام به اولویت‌بندی سناریوها شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با استفاده از نرم افزار ونسیم برای دوره برنامه‌ریزی مشخص حاکی از کارایی مدل پیشنهادی و اهمیت مدیریت شاخص‌های نرخ برگشت و فرآوری محصولات و سپس ارتقای عملکرد کیفیت فرایند تولید است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد #زنجیره تامین حلقه بسته #سیستم های پویا #تصمیم‌گیری چندمعیاره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)