پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمدرضا کیانی چلمردی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: چکیده شیوع کرونا را می توان نوعی بحران پیش بینی نشده تلقی نمود که در طی سال های اخیر موجب تاثیرگذاری بر بخش های مختلف از جمله اقتصاد گردیده و همین موضوع موجب گردیده تا شرکت ها برای افزایش تاب آوری در برابر آثار منفی این بحران، ملزم به تغییر سیاست های خود در راهبری شرکت گردند. همچنین در عصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانایی محور است و در این بین موتور محرک این اقتصادها شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان هستند. با این حال مشکلات متعدد فراروی این شرکت‌ها، منجر به نرخ بالای شکست آنها در همان سال‌های اولیه می‌گردد. بدیهی است در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی، این مؤسسات کانون تأثیرات مختلف محیطی خواهند بود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی توامان تحریم های اقتصادی و پاندمی کرونا بر عملکرد شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1399انجام پذیرفت. با غربالگری،127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش تعیین شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ویروس کرونا باعث کاهش و ضعف در معیارهای عملکرد مالی شرکتها و همچنین تحریم نیز باعث ضعف و کاهش عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : ویروس کرونا #تحریم #عملکرد مالی #بورس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)