پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مریم دلور [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: در دنیای امروز، افراد متناسب با سبک زندگی و الگوهای رفتاری که دارند برای رفع نیازهای پوشاک خود با گزینه های متفاوتی روبرو می شوند و با توجه به پیشرفت های اخیر جهان در تکنولوژی دسترسی به نیازهایشان آسان تر شده است. شبکه اجتماعی اینستاگرام یک مورد از این پیشرفت است که مردم اشتیاق فراوانی در استفاده آن از خود نشان داده اند. سبک کلی زندگی افراد از عوامل متنوعی به وجود می آید که برخی از این عوامل موثر در پوشاک و مد شامل ارزش ها، فعالیت ها، سواد مد، گرایش به مد، تصویر خود و تحریک نیازهای آنان می باشد. دراین پژوهش اثر این عوامل مد بر الگوهای رفتاری مشتریان که شامل نرخ خرید، متوسط خرج-کرد و طول دوره خرید می باشد، سنجیده می شود. به علاوه، نشان داده می شود که افراد با توجه به الگو ها و ویژگی های رفتاری خود تبدیل به مصرف کنندگان متفاوتی می شوند و همین موضوع آن ها را در دسته بندی-های مشتریان گوناگونی قرار می دهد. این مطالعه با رویکرد توصیفی پیمایشی از نوع کاربردی و الگوسازی ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سه پیج فروش پوشاک مانندinfinity pluss ،infinity scarf و infinity color boutique در اینستاگرام تشکیل داده اند که داده ها از طریق گوگل داک به تناسب تعداد فالورهای هر پیج و درنهایت با بازخورد 385 پرسش نامه از طریق این افراد انجام شده است. سنجش پایایی و روایی پرسش نامه، مدل از طریق دو نرم افزار آماری spss 26 و smart pls 3 صورت گرفته است که نشان می دهند که الگوهای رفتاری مشتریان نقش کامل و معنادار میانجی گری بین عناصر سبک زندگی و دسته بندی مشتریان را ایفا می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سبک زندگی #الگوها و ویژگی رفتاری خرید #شبکه اجتماعی اینستاگرام #دسته بندی مشتریان #رفتار مصرف کننده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)