پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سارینا صادقی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه مسئله تجاری‌سازی تبدیل به یک دغدغه مهم برای تمامی سازمان‌های نوپا و دارای سابقه فعالیت در محیط کسب‌وکار شده است. دلیل این اهمیت را می‌توان در نقش‌آفرینی مسئله تجاری‌سازی در موفقیت نهایی یک کسب ‌وکار جستجو نمود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند تجاری سازی محصولات دانش بنیان و همچنین پیش بینی احتمال موفقیت فرایند تجاری سازی است. با استفاده از قوانین استخراج شده از این مطالعه فرایند تصمیم گیری تجاری سازی محصولات برای پژوهشگران و مدیران تسهیل و در عین حال کارآمد خواهد شد. شرکت‌های نوپا مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می دهند. در این تحقیق با توجه به هدف و سؤالات مطرح شده از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. به استفاده از پرسشنامه ANP ارجحیت عوامل شناسایی شده نسبت به یکدیگر توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت، جهت تعیین وزن، وارد نرم‌افزار Super Decision شد. با توجه به نتایج به دست آمده، طول عمر مناسب فناوری حاصل از اختراع که مانع از گسترش اختراع می‌شود با وزن 0.164 رتبه اول را کسب کرده است. موانع سیاسی مانند تحریم‌های مواد اولیه و فناوری با وزن 0.145 رتبه دوم و آگاهی و شناخت ابزارهای کلیدی و تکنیک‌های لازم برای بازاریابی مناسب محصولات با وزن 0.134 رتبه سوم را کسب کرده وسایر عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.سپس با مراجعه به پارک علم و فناوری استان کرمان و شناخت شرکت‌های تحت نظارت پارک علم و فناوری که در مرحله رشد یا استقرار بودند اقدام به شناسایی شرکت‌های موفق و ناموفق گردیده است، درمجموع 100 شرکت نوپا در کل استان کرمان شناسایی شد که شامل 50 شرکت موفق و 50 شرکت ناموفق بودند. که با طراحی پرسشنامه میزان تأثیر عوامل شناسایی شده بر شکست یا موفقیت این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش اطلاعات 100 شرکت نوپا پارک علم و فناوری استان کرمان با بکارگیری منطق تئوری راف و با کمک نرم‌افزار Rosetta برای پیاده‌سازی قوانین منطقی و همچنین ارتباط منطقی بین اطلاعات جمع‌آوری‌شده بر اساس نظریه مجموعه راف مورد تحلیل قرار گرفت و موانع سیاسی، طول عمر مناسب فناوری، حمایت مالی، یافتن بازارهای بالقوه، تکنیک‌های بازاریابی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شدند. با کمک تئوری مجموعه راف تعداد 18 قانون منطقی استخراج شده از این میان 3 قاعده با بیشترین تکرار و با توجه به سایرقواعد اعتبارسنجی انتخاب‌شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تجاری‌سازی #نظریه مجموعه‌های راف #شرکت‌های نوپا #پارک علم و فناوری #تحلیل الگو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)