پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
هما خدادادی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: در کشور ایران سوانح جاده‌ای یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ و میر در سال‌های اخیر است. به دلیل نقش آفرینی عوامل متعدد در بروز یک سانحه جاده‌ای، مدیریت پیشگیری از وقوع این پدیده با چالش‌های متعددی همراه است. با توجه به حضور عوامل متعدد کمی و کیفی در فرایند تحلیل سوانح، در این تحقیق روشی مبتنی بر نظریه مجموعه‌های راف جهت شناسایی الگوی بروز سوانح جاده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. با بهره‌گیری از مدل پیشنهادی، این امکان فراهم خواهد شد تا بروز سوانح در ابعاد چندگانه آنالیز شود و در نهایت، وقوع یک سانحه با ترکیب عوامل دخیل در آن قاعده‌مند گردد. برای این منظور، طیف جامعی از عوامل مبتنی بر ادبیات موضوع و نظرات خبرگان مرتبط با خودرو، راننده و محیط مدنظر قرار گرفته شد. در ادامه داده‌های جمع آوری شده از کیفیت سوانح برون شهری استان سمنان بررسی شدند. یافته‌های کلیدی تحقیق به منظور مدیریت بروز سوانح بر این مسئله دلالت دارد که وجود الگوهای علمی از عوامل حادثه ساز می تواند موجب کاهش تعداد سوانح جاده‌ای شود. علل حادثه که بیش‌ترین تعداد تکرار را داشته‌اند در قالب قوانین استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در حادثه خیزترین محور استان سمنان، هر دو نوع حادثه (واژگونی و برخورد)خودروی سواری در شرایط جوی عادی باعث جرح و فوت افراد می‌شود. همچنین عدم توجه رانندگان خودروی سواری به مقررات و هنجار‌های رانندگی در شرایط جوی عادی نیز منجر به فوت افراد می‌شود. بدین ترتیب نظریه مجموعه‌های راف عملکرد قابل قبولی در شفاف‌سازی نقش عوامل سانحه و در نهایت زمینه‌سازی جهت پاسخگویی موثر بعد از وقوع حادثه و همچنین پیشگیری از وقوع حادثه ایفا می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شناسایی الگو #نظریه مجموعه‌های راف #سوانح جاده‌ای #سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری #کلاسه بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)