پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مجتبی باوندسوادکوهی [پدیدآور اصلی]، محمد کنشلو[استاد راهنما]
چکیده: کلاسه‌بندی منابع و ذخایر معدنی و تعریف آنها تقریبا از سال 1970بعنوان یک موضوع جدی در صنعت معدن مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون در دنیا کدهای مختلفی (JORC، UNFC, SME و SAMREC) برای گزارش‌نویسی منابع و ذخایر معدنی ارائه شده‌ است. با وجود تلاش‌هایی که در راستای هماهنگ‌سازی این کدها شده است، ولی همچنان معیار ثابتی برای کلاسه‌بندی منابع و ذخایر معدنی وجود ندارد. به‌ دلیل خاص بودن هر ذخیره، دستیابی به یک معیار یکسان برای کلاسه‌بندی تمام منابع و ذخایرمعدنی، تقریبا غیر ممکن به ‌‌نظر می‌رسد. در عمل معیارهایی کیفی (سنّتی) و کمّی (زمین ‌آماری) برای کلاسه‌بندی منابع و ذخایر پیشنهاد شده اند. معیارهای کیفی کلاسه‌بندی بیشتر دست‌خوش قضاوت‌های شخصی می‌شود. در این پایان‌نامه ضمن معرفی معیارهای زمین آماری کلاسه‌بندی منابع و ذخایر معدنی به مقایسه این معیارها و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام از این معیارها در یک مدل مصنوعی شبیه‌ سازی شده پرداخته می‌شود. تعیین حدود آستانه‌ای مناسب کلاسه‌بندی معیارها یکی از مسائل مهمی به شمار می‌رود که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شده است. و راهکار جدید برای تعیین حدود آستانه‌ای معیارهای کلاسه‌بندی براساس خطای نسبی واقعی تخمین و براساس زونهای بیشتر شناخته شده ی شده کانسار پیشنهاد شده است. کلاسه‌بندی منابع و ذخایر معدنی به شدت به اندازه واحد استخراج انتخابی (بلوک‌) وابسته است. بنابراین موضوع مهم دیگری که در این پایان‌نامه به آن پرداخته شد، حساسیت معیارهای زمین آماری نسبت به تغییر ابعاد بلوک است. در یک مطالعه بر روی مدل مصنوعی حساسیت معیارهای کلاسه‌بندی در مقابل تغییر ابعاد بلوک مقایسه شده است و معیارهایی که در مقابل تغییر ابعاد بلوک مقاوم‌تر هستند مشخص شده است. در فصل آخر مطالعه موردی بر روی کانسار مس سونگون انجام شده است. زونهای مختلف ماده معدنی (لیچ، سولفید و هیپوژن) جداگانه مطالعه و تخمین زده شده اند. حدود معیارها براساس اطلاعات چالهای حفاری بخش استخراجی محاسبه شده و برای کل کانسار به کار گرفته شده اند. تمام مراحل تخمین و کلاسه‌بندی مدل مصنوعی و کانسار مس سونگون با استفاده از کدهای برنامه نویسی تهیه شده در نرم افزار MATLAB® انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلاسه‌بندی منابع و ذخایر #زمین ‌آمار #معیارهای کلاسه‌بندی #کمّی‌سازی عدم قطعیت #کانسار مس سونگون.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)