پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
بهار بهرادمهر [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]
چکیده: طی سالیان اخیر سازمان ها با حوادث گوناگون در حوزه های مختلف روبه رو شده اند. منشاء این حوادث و درگیری ها می تواند آسیب های جبران ناپذیر به سازمان وارد کند. مدیران این سازمان ها اغلب عوامل این حوادث را به درستی تشخیص نمیدهند. این نادیده گرفته شدن عوامل حادثه ساز میتواند منشاء فردی، سازمانی و یا مدیریتی داشته باشد.البته لازم به ذکر است گاهی مدیران و افراد خبره در سازمان این توانایی را دارند که این نواقص را به درستی شناسایی کنند اما با تصمیمات نادرستی که خود در رابطه با این حوادث و مشکلات می گیرند باعث تشدید و بحرانی شدن شرایط و مسائل پیرامون خود می شوند. که مفهوم آن در ادبیات مدیریتی واژه زمبلانتی می گویند. این پژوهش کیفی با هدف غایی ارائه مدلی برای مدیریت زمبلانتی با استفاده از طرح نظام مند مالتی گراندد تئوری انجام شده است.به این منظور ضمن انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با 17 نفر از افراد خبره که اغلب مدیران و معاونان شهرداری تهران بودند مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کد گذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید.سپس در مرحله کدگذاری محوری مقوله ها و مفاهیم را در جداول جداگانه دسته بندی کردیم و در ادامه در مرحله پالایش مفهومی به سوال اساسی پاسخ داده و سرانجام در مرحله انطباق نظری،نظریه ها و تحقیقات پیشین را با حاصل دست آوردهای پژوهش کنونی مقایسه کرده ایم. و در نهایت راهبردها حاصل را درمدل نهایی ارائه دادیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمبلانتی سازمانی #سرندیپیتی #آسیب شناسی #سازمان با قابلیت اطمینان بالا #مالتی گراندد تئوری

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)