پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ساناز فرخی دولتخانه [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: حجم فعالیتهای عمرانی از جمله شاخصهای اساسی رشد و توسعه محسوب میشود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی کشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله ی اجرای طرح انجام می گیرد. یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه ها می باشد. در این رابطه، ارزیابی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می شود. در این تحقیق، ابتدا نیازمندی ها و انتظارات مشتریان و معیارها و مشخصه های پیمانکاران با استفاده از ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان تعیین گردید. نمونه آماری تحقیق به روش گلوله برفی ایجاد شده و شامل 5 نفر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و 10 نفر از پیمانکاران شهر تهران می باشد. داده های حاصل با استفاده از خانه کیفیت و روش ویکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت رعایت قوانین زیست-محیطی و سلامت و ایمنی دارای بالاترین رتبه و ارتباطات پایین ترین رتبه را کسب نمودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیمانکار- انتخاب سبز- ویکور- خانه کیفیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)