pg16
گزارش تصویری | افتتاح هفتمین مركز جامع تخصصی پزشكی- ورزشی فوتبال در استان سمنان با حضور رئیس فدراسیون فوتبال - بخش دوم
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

...

گزارش تصویری | افتتاح هفتمین مركز جامع تخصصی پزشكی- ورزشی فوتبال در استان سمنان با حضور رئیس فدراسیون فوتبال - بخش اول
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

...

گزارش تصویری | بازید دکتر مهدی کشمیری رئیس دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم از دانشگاه صنعتی شاهرود
پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

...

گزارش تصویری |  دیدار دکتر شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

...