اخبار و رويدادها: جلسه معاونت آموزشی با مسئولین آموزش دانشکده ها در مورد سیستم مجازی LMS
ورود به سايت

جلسه معاونت آموزشی با مسئولین آموزش دانشکده ها در مورد سیستم مجازی LMS
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹- ۰۴:۲۱:۱۲12345