اخبار و رويدادها: جلسه معاونت آموزشی با مسئولین آموزش دانشکده ها در مورد سیستم مجازی LMS

جلسه معاونت آموزشی با مسئولین آموزش دانشکده ها در مورد سیستم مجازی LMS
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹- ۰۴:۲۱:۱۲12345