اخبار و رويدادها: گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه مدیر امور مالی

گزارش تصویری جلسه تودیع و معارفه مدیر امور مالی
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹- ۱۳:۳۰:۰۸و تشکر از زحمات آقای صفری در امور اداری

12345