اخبار و رويدادها: گزارش تصویری برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی

گزارش تصویری برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹- ۰۵:۲۱:۵۰12345