اخبار و رويدادها: جلسه تكريم و معارفه روساي قبل و جديد دانشكده علوم زمين

جلسه تكريم و معارفه روساي قبل و جديد دانشكده علوم زمين
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹- ۰۷:۳۶:۳۵و جلسه دوره اي هيات رئيسه دانشگاه با شوراي دانشكده علوم زمين - سال 1399

12345