اخبار و رويدادها: گزارش تصویری آزمون استخدامی راه آهن شمالشرق(سازمان ريلی رجا) جمعه هفتم شهریور1399

گزارش تصویری آزمون استخدامی راه آهن شمالشرق(سازمان ريلی رجا) جمعه هفتم شهریور1399
جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹- ۰۵:۲۴:۳۷12345