پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمدرضا جباری [پدیدآور اصلی]، مریم شجاعی بهاآباد[استاد راهنما]، منصور بزرگ[استاد راهنما]، صلاح الدین ایصافی [استاد مشاور]
چکیده: چکیده در این پژوهش ماهیچه‌های سرامیکی با درصدهای مختلفی از ZrO2، SiO2، Al2O3، فلدسپات پتاسیک و دیاتومه به روش قالب‌گیری تزریقی یا روش CIM ساخته شدند. ارزیابی‌های مختلفی همچون آزمون درصد انقباض، آزمون دانسیته بالک، آزمون استحکام خمشی سه‌نقطه‌ای و آزمون قابلیت لیچ‌پذیری بر روی ماهیچه‌های ساخته‌شده انجام شد. نتایج نشان داد که ماهیچه با مقدار 8/0 درصد وزنی فلدسپات پتاسیک و 18 دقیقه زمان لیچ‌پذیری به‌عنوان ترکیب بهینه می‌باشد. همچنین با افزودن فلدسپات پتاسیک دانسیته و انقباض ماهیچه‌های سیلیکایی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت و با افزودن فلدسپات پتاسیک تا 8/0 درصد وزنی استحکام ماهیچه تا 8/11 مگا پاسکال افزایش‌یافته و سپس با افزودن مقدار بیشتر فلدسپات پتاسیک کاهش می‌باید. همچنین با افزایش دیاتومه انقباض ماهیچه‌های سرامیکی افزایش و دانسیته کاهش یافت. از طرفی با افزایش مقادیر دیاتومه استحکام ماهیچه به 8/4 مگا پاسکال رسید و زمان لیچینگ تا 4 دقیقه کاهش یافت. با در نظر گرفتن استحکام قابل‌قبول و هم‌زمان زمان لیچ‌پذیری نمونه با 3 درصد وزنی دیاتومه نمونه بهینه انتخاب شد. برای شناسایی فازهای بلوره‌ای در نمونه‌ها، از الگوی اشعه ایکس و به‌منظور بررسی مورفولوژی و شکل سطحی نمونه‌ها، از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. همچنین برای تشخیص خلوص و عاری بودن از هرگونه ناخالصی شیمیایی الگوی EDX به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : قالبگیری تزریق سرامیک #استحکام خمشی #پراش اشعه ایکس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)