پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مجید یحیایی [پدیدآور اصلی]، آرش یزدانی[استاد راهنما]، محسن کریمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت و بازیافتی جهت تهیه رنگدانه های سرامیکی به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سرامیک‌های سنتی، اقدام گردد و در این مسیر ضمن درک لزوم بازیابی پسماند صنایع مختلف، با استفاده از پسماند حاصل از فرایند آبکاری کروم تزئینی به عنوان ماده اولیه رایگان جهت تهیه رنگدانه سرامیکی، علاوه بر حصول قیمت تمام شده ارزان، گام ارزنده ای جهت پاکسازی طبیعت از این پسماند سمی برداشته می‌شود. رنگدانه سرامیکی عمدتا جهت کاربرد در محصولات سرامیکی خصوصا لعاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا به عنوان مهمترین خاصیت، بایستی پایداری، استحکام و عملکرد رنگی مطلوبی در گستره دمای پخت محصولات فوق، داشته باشد. علاوه بر آن ضمن برخورداری از ساختاری خنثی، وارد واکنش شیمیایی با لعاب یا بدنه سرامیکی نشده و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار ندهد. در پژوهش حاضر ضمن تشریح نحوه استحصال کروم از پسماند مذکور به روش شیمیائی همرسوبی جهت تولید رنگدانه سرامیکی، با افزودن برخی عوامل رنگزا (عناصر قلع، آهن، مس و کبالت) به ترکیب اولیه، تاثیر آن‌ها به منظور تهیه رنگ های متنوع تر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز حرارتی TG/DTA نشان داد که دمای C° 1000 برای کلسیناسیون رسوب حاصل از واکنش همرسوبی و تبدیل آن به رنگدانه مناسب است. رنگدانه های حاصل به مقدار پنج درصد در لعاب کاشی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین ساختار و ترکیب رنگدانه‌ها به وسیله آزمون‌های FESEM، XRF، XRD، و کالریمتری مشخصه‌یابی و مطالعه گردید. نتایج نشان‌دهنده ساختار نانومتری رنگدانه‌ها و قابلیت کاربرد آن‌ها در لعاب کاشی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید واژگان: رنگدانه سرامیکی #آبکاری کروم تزئینی #روش همرسوبی شیمیایی #پایداری حرارتی و شیمیایی #لعاب‌های سرامیکی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)