پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مهدی بیگدلی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: ایران کشوری سرشار از معادن سنگ ساختمانی است. تمامی معادن سنگ ساختمانی موجود در کشور به صورت روباز استخراج می‌شوند. مشکلات و آلودگی‌های زیست‌محیطی معادن روباز از یک طرف و عمیق شدن این معادن، هزینه‌های زیاد باطله‌برداری و محدود بودن ذخایر سطحی، از مهم‌ترین عوامل حرکت به سوی استخراج زیرزمینی ذخایر سنگ ساختمانی است. روش‌های استخراج زیرزمینی ذخایر سنگ ساختمانی باعث کاهش مشکلات و آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های باطلهبرداری و تولید محصول با کیفیت می‌شوند. هدف از این تحقیق، امکان‌سنجی اقتصادی کاربرد روش معدنکاری زیرزمینی در معادن سنگ ساختمانی با روباره زیاد با استفاده از نرم افزار Camfar است. در این پژوهش، ابتدا مباحثی در مورد سنگ ساختمانی، انواع روش‌های استخراج روباز و زیرزمینی ذخایر سنگ ساختمانی، مشکلات اقتصادی در معادن سنگ ساختمانی با روباره زیاد و انواع مشکلات زیست‌محیطی معادن روباز سنگ ساختمانی شرح داده شده است. سپس امکان‌سنجی اقتصادی برای دو روش معدنکاری روباز و زیرزمینی برای معدن سنگ ساختمانی کپیول انجام شده است. نتایج امکان‌سنجی نشان داد که مقدار ارزش خالص فعلی برای روش استخراج روباز برابر 3,151,829,000 ریال و نرخ بازده داخلی برابر 15/50 درصد و برای روش استخراج زیرزمینی مقدار ارزش خالص فعلی برابر 91,281,973,000 ریال و نرخ بازده داخلی 29/60 درصد است که نشان می‌دهد از لحاظ اقتصادی روش استخراج زیرزمینی نسبت به روش استخراج روباز ارجحیت دارد. همچنین آزمون تحلیل حساسیت برای سه پارامتر درآمد فروش، دارایی‌های ثابت و هزینه‌های عملیاتی نیز انجام شده است و نتایج نشان داد که در معدن مورد مطالعه، با کاهش 20 درصدی در درآمد فروش سنگ و افزایش 20 درصدی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی، طرح استخراج به روش روباز توجیه اقتصادی نداشته ولی طرح استخراج به روش زیرزمینی از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#امکان‌سنجی #سنگ ساختمانی #استخراج روباز #استخراج زیرزمینی #محیط‌زیست
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)