پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی حیدری [پدیدآور اصلی]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: در ایران بخش زیادی از ذخایر زغال‌سنگ در عمق واقع شده و یا دارای ضخامت کمی هستند که برای استحصال و استفاده از این منابع، فناوری UCG می‌تواند به ‌عنوان بهترین گزینه مطرح باشد. یکی از این ذخایر زغال سنگ، زغال سنگ های منطقه مزینو طبس است. از جمله معیارها و عوامل تاثیرگذار بر امکان پذیری و اقتصادی بودن روش UCG، نشت گاز از میان درزه و شکاف های اطراف ژئوراکتور زیرزمینی و یا به عبارت دیگر ایزوله بودن آن است. در این رساله، با توجه به اهمیت این موضوع، بر مدل سازی نشت گاز بر اساس مدل جریان شبکه درزه های مجزا (DFN) سه بعدی تمرکز شده است که در مطالعات پیشین تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این راستا، با استفاده از داده‌های میدانی درزه‌های برداشت شده از منطقه مزینو، مدل هندسی-تصادفی سه بعدی شبکه‌ی درزه‌های توده‌سنگ با استفاده از برنامه کامپیوتری DFN-FRAC3D تهیه شده است. برای این منظور، این برنامه برای در نظر گرفتن توابع توزیع مختلف بازشدگی درزه و همچنین وابستگی بین طول و بازشدگی توسعه داده شده است. همچنین ، این برنامه برای شناسایی شبکه های رسانا نیز توسعه داده شده است. در ادامه ، شبکه های مشترک متصل به شبکه های لوله معادل تبدیل می شوند. سرانجام برای بررسی جریان سیال درون این شبکه ، از نرم افزار عددی مدل سازی جریان، WaterGEMS که قابلیت ساخت لوله های پیچیده و دریافت سایر اطلاعات هیدرولیکی را دارد ، استفاده شده است. به منظور اعتبار سنجی عملکرد این برنامه ، مدل هیدرولیک سه بعدی برای شبکه شکستگی توده سنگ در منطقه مزینو ارایه شده است. از این مدل و تحلیل‌های صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که در صورت اجرای UCG در معدن ذغال سنگ مزینو ، گازهای حاصل از آن به سطح زمین نشت نخواهد کرد. به منظور تحلیل حساسیت، فرض شده که شدت درزه داری منطقه 50 درصد افزایش یابد. در این حالت، از آنجا که تعداد درزه های رسانا و بالتبع تعداد لوله ها بسیار زیاد است، تصمیم بر کاربرد اندازه REV هیدرولیکی منطقه گرفته شد. بر این اساس برای اندازه های بلوک مکعبی با یال 3، 5، 8، 10 و 15 متر مدل DFN هیدرولیکی و سپس مدل شبکه لوله معادل آن تهیه شده است. مدل های شبکه لوله تهیه شده با استفاده از نرم افزار تجاری WaterGEMS تحلیل و مقادیر شدت جریان محاسبه شده است. در این شرایط در مورد مطالعاتی این تحقیق، اندازه REV برابر 8m×8m×8m برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ جریان متوسط توده‌سنگ مورد مطالعه، 212lit/s است. در انتها نتایج حاصله نسبت به تغییرات فشار مخزن تحلیل حساسیت شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نفوذپذیری توده‌سنگ #UCG #شبکه درزه مجزا #مدل‌سازی عددی #منطقه مزینو طبس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)