پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
حسین شاهی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، رضا منظمی باقرزاده [استاد مشاور]
چکیده: ذخایر طلا دارای تیپ‌های متنوع و مختلفی می‌باشند. یکی از انواع ذخایر طلا، طلای لیستونیتی است که در مناطق افیولیتی دیده می‌شود. با توجه به گسترش متالوژنی تشکیلات افیولیت ملانژ در ایران، احتمال وجود این نوع کانی‌زایی طلا زیاد است. یکی از مناطق با پتانسیل برای کانی‌زایی طلای نوع لیستونیتی، مناطق افیولیتی شرق و جنوب شرق ایران است. در این مطالعه به بررسی و تعیین مناطق با پتانسیل بالای کانی‌زایی طلای لیستونیتی در منطقه مختاران در جنوب بیرجند، با استفاده از روش وزن‌های نشانگر در محیط GIS پرداخته‌ شد. روش طبقه‌بندی وزن‌های نشانگر مبتنی بر فرمول بیزین بوده و روشی آماری و بسیار نیرومند برای تولید نقشه‌های پتانسیل مطلوب در مقیاس اکتشافات ناحیه‌ای می‌باشد. تلفیق لایه‌های اکتشافی از قبیل ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین‌شناسی، زمین‌ساختی و دورسنجی در محیط GIS انجام شد. از تعداد 28 اندیس کانی‌سازی شده در منطقه، در این محاسبات استفاده شده است. بعد از انجام محاسبات مختلف مربوط به روش وزن‌های نشانگر در محیط نرم افزار Arcveiw و excel و تعیین شاخص‌های با اهمیت از نظر اکتشافی و سپس تلفیق نتایج حاصل، در نهایت این منطقه از نظر اهمیت کانی‌زایی به چند دسته تقسیم می‌شود. پرپتانسیل‌ترین و با اهمیت‌ترین منطقه از این نظر در جنوب مختاران قرار گرفته است. مساحت ناحیه مطلوب اکتشافی 27 کیلومتر مربع بوده که حدود 1/1 درصد از کل منطقه را شامل می‌شود. این قسمت از مختاران به عنوان منطقه مساعد جهت اکتشافات تفصیلی‌تر معرفی می‌گردد. در انتها نتایج بررسی‌های ژئوفیزیکی مقاومت‌ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القایی که در مقیاس محلی در دو محدوده در منطقه هنگران انجام شده، مورد مدل‌سازی معکوس قرار گرفته و محل‌های مناسب جهت حفاری تعیین پیشنهاد گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش وزن های نشانگر(wofe) #سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) #لیستونیت #دورسنجی #مدل سازی معکوس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)