پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مسعود زارع نقدهی [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد مشاور]
چکیده: تقریباً تمامی سنگ ها به جز در اعماق بسیار زیاد، به طور طبیعی دارای شکستگی ها و درزه هایی هستند که رفتار مکانیکی آن ها اغلب توسط همین درزه های درون سنگ و پارامتر های مربوط به آن نظیر شکل، اندازه، وجود پرکننده، تعداد، نحوه توزیع و مقاومت نقاط تماس بین دیواره ها کنترل می شود.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگ های درزه دار #مقاومت برشی #زبری سطح درزه #مواد پرکننده #معیار تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)