پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمد کاظم شیخیان [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: برخورد قطرات بر روی سطوح جامد دارای کاربرد گسترده‌ای در صنایع نفت و گاز، رنگ‌آمیزی سطوح، خنک‌کاری سطوح داغ و سم‌پاشی محصولات کشاورزی می‌باشد. در مطالعه حاضر، ضریب پخش سیال غیرنیوتنی باگر روی سطوح شیبدار خشک از جنس آکریلیک (پلکسی‌گلس) و ورق استیل ضد زنگ به صورت آزمایشگاهی بررسی و با قطرات نیوتنی (آب و گلیسیرین و محلول آن ها) مقایسه شده است. در این پژوهش، سقوط قطرات سیالات غیرنیوتنی و نیوتنی در دو ارتفاع 27 و 47 سانتیمتر از سطح جامد خشک و در محدوده اعداد وبر We در بازه [245,545] مورد مطالعه قرار گرفته است . اثر سرعت برخورد و زاویه سطح، لزجت و الاستیک بودن سیال، آب دوستی و زبری سطح بر رفتار پخش‌شدگی و جمع‌شدگی قطرات بررسی ‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با کاهش لزجت و افزایش سرعت برخورد، نرخ و میزان پخش‌شدگی قطره بیشتر می شود. قطره غیرنیوتنی باگر در مقایسه با قطرات نیوتنی گلیسیرین (با لزجت بیشتر) و آب (با لزجت کمتر) به ترتیب دارای نرخ و مقدار پخش‌شدگی بیشتر و کمتری است. همچنین سرعت برخورد و لزجت سیال تأثیری زیادی بر مرحله پخش‌شدگی دارند؛ ولی میزان آب دوستی و زبری سطح تأثیر ناچیزی بر پخش‌شدگی قطره دارند. از طرف دیگر، اثرات میزان آب دوستی و زبری سطح بر مرحله جمع‌شدگی قطره به ‌مراتب بیشتر از مرحله پخش‌شدگی آن است. همچنین با افزایش سرعت برخورد، نرخ و میزان جمع‌شدگی قطره افزایش می یابد و مقدار این افزایش وابسته به لزجت سیال است. نرخ و میزان جمع‌شدگی قطرات روی سطح استیل به دلیل زبری زیاد این سطح نسبت به سطح پلکسی بیشتر است. برای بررسی خاصیت الاستیک سیالات، قطرات سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی دارای لزجت یکسان با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در شرایط یکسان بودن لزجت‌ها، قطره غیرنیوتنی به دلیل دارا بودن خاصیت الاستیک در مقایسه با قطره نیوتنی به میزان کمتری پخش ‌شده اما نرخ جمع‌شدگی آنها بیشتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سطح شیب‌دار #سیال غیرنیوتنی باگر #لزجت سیال #زبری سطح #سرعت برخورد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)