پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
حسین بغلانی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: در مطالعه حاضر، برخورد قطرات سیالات غیر نیوتنی بر روی سطوح جامد و خشک بررسی‎شده و با قطرات نیوتنی در شرایط مشابه مقایسه شده‎اند. در این پژوهش تأثیر سرعت برخورد، لزجت، زبری سطح و خاصیت الاستیک سیال بر رفتار قطره هنگام پخش و جمع شدن قطره به‌صورت آزمایشگاهی بررسی‌شده است.سیالات نیوتنی این آزمایش‎ها با ترکیب آب با غلظت‌های مختلفی از گلیسیرین و سیال غیر نیوتنی با ترکیب آب و پودرهای Ctab وKbr به‎وسیله هات‎پلیت ساخته‌شده‌اند و با سرعت‌های 2 و 3 متر بر ثانیه به‌وسیله دو سوزن G16 وG14 بر روی سطوح پلکسی‎گلس و استیل ضد‎زنگ برخورد کردند. با مقایسه سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی نتیجه می‎شود که، با افزایش سرعت و کاهش لزجت قطره در هنگام پخش شدن قطره با سرعتی بیشتر و به میزان بیشتری پخش می‎شود.قطرات غیر نیوتنی به دلیل داشتن خاصیت الاستیک هنگام پخش شدن نسبت به سیالات نیوتنی کمتر پخش می‎شوند اما در مرحله جمع شدن به دلیل دارا بودن همان خاصیت به میزان بیشتری جمع می‎شوند. همچنین در این تحقیق اثر زبری سطح بر روی پخش و جمع شدن قطره بررسی‌شده است که در مقایسه با اثر سرعت و لزجت سیال ناچیز است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پدیده برخورد #سیالات غیر نیوتنی #وورم‎لایک‎میسل #سورفکتانت‎ها #سرعت برخورد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)