پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد توانگررنجبر [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، مسعود نعمتی [استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به منظور اکتشاف منابع هیدروکربوری غیرمتعارف و براساس روشهای مطالعه ژئوشیمی انجام شده است. شیل‌های گاز‌دار به دلیل داشتن مواد آلی بالا چنانچه از نظر پختگی مواد آلی وارد پنجره گازی شده و در مرحله تولید گاز خشک قرار گرفته و به درجه اشباع هیدروکربوری رسیده باشند و زایش گاز درجا در آنها صورت گیرد، گزینه مناسبی برای تولید گاز طبیعی به شمار می‌آیند. اکتشاف منابع هیدروکربوری غیرمتعارف(شیل گازی) در ایران در مرحله ابتدایی می‌باشد که در این تحقیق ارزیابی داده‌های دو سازند گرو و سرگلو در منطقه لرستان، براساس نتایج اندازه گیری راک-اول (Rock-Eval) صورت گرفته است. بررسی غنی شدگی، تیپ کروژن و میزان بلوغ مواد آلی شیل گازی برای سازندهای مذکور ما را راهنمایی نمود تا به بررسی پتانسیل و توان تولیدی سازندها بپردازیم. نتایج آنالیز راک-اول نشان می‌دهد که نمونه‌های دو سازند گرو و سرگلو از نظر نوع و میزان و درجه بلوغ مواد‌آلی دارای شرایط شیل گازی هستند. اندازه گیری ضریب انعکاس(Ro) نیز در این ارزیابی لحاظ گردید تا میزان بلوغ نمونه‌ها و احتمال وجود پتانسیل شیل گازی بررسی شود و نتایج نشان می‌دهد که بخش شمالی ناحیه لرستان در مراحل بلوغ بالایی است و از نظر میزان Ro در محدوده تولید گاز قرار می‌گیرد. بر اساس نتایج کروماتوگرافی گازی و سایر اطلاعات موجود به ارزیابی شرایط محیطی مواد آلی پرداخته شد که نتایج نشان می‌دهد تمام نمونه‌های سازندهای گرو و سرگلو مربوط به محیط رسوبی دریایی و در شرایط کاملا احیایی بوده‌اند. مقایسه پارامترهای ژئوشیمی آلی شرایط فعلی(pd=present day) با زمان تشکیل شیل‌های مذکور(o=original) منجر به ارزیابی دقیق‌تری از پارامترهای مورد نیاز برای شیل گازی گردیده است. در این راستا ضمن ارزیابی دیاگرامهای عنکبوتی و ترسیمRisk Plot و با مقایسه دو سازند گرو وسرگلو با برخی از شیلهای گازی شناخته شده دنیا(همانندBarnett Shale) پرداخته شده است. به عنوان ملاکی برای سنجش در این ارزیابی، در نواحی شمالی لرستان(چاههای ماهی‌دشت، شاه‌آباد و هولیلان شامل سازندهای گرو و سرگلو) و نواحی جنوبی لرستان(چاههای انجیر،ویزهنان و کبیرکوه شامل سازند گرو) پاره‌ای از مناطق بعنوان محدوده‌های با پتانسیل بالا برای مطالعات تفصیلی پیشنهاد شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شیل‌گازی #سازند گرو #سازند سرگلو #مخازن غیرمتعارف #ژئوشیمی آلی #لرستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)