پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
محمدجواد مجلسی کوپایی [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، محمدرضا رضایی [استاد راهنما]، نادر فتحیان پور [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مراحل اصلی در مطالعات مخزنی، مطالعه‌‌ی جنس سنگ‌هاست. این مرحله بر اساس مقیاس مطالعه می‌شود، در کوچک مقیاس سازندها و در بزرگ مقیاس مینرالوژی مدنظر قرار می‌گیرند. در مقیاس سازند از لرزه‌نگاری، روش‌های بازشناخت الگو و دانش پتروفیزیک استفاده می‌شود. در مقیاس بزرگ‌تر از شیوه‌‌های مستقیم (مطالعه‌ی مغزه) و غیرمستقیم (نمودارهای متقاطع، ماتریس‌ها و بازشناخت الگو) استفاده می‌شود. در این پایان نامه در مرحله‌ی اول با استفاده از تبدیل موجک پیوسته بر روی تک‌نگار نوترون سازندها در چاه‌ها جدا شدند، سپس برای حرکت به مقیاس‌های بالاتر از خوشه‌بندی گوستافسون کِسِل در یک سازند خاص استفاده شد تا الکتروفاسیس‌ها شناسایی شوند. سپس در هر کدام از خوشه‌ها تخمین‌گر لولیموت جهت تعیین درصد کانی‌ها استفاده شد. داده‌های به‌کار‌گیری شده در این پایان‌نامه برگرفته از سه چاه شماره یک، دو و چهار میدان کلیف‌هِد واقع در غرب منطقه‌ی پِرت استرالیا است، از این چاه‌ها با دقت مناسبی داده‌های مینرالوژی QEM Scan جهت اعتبارسنجی برداشت شده است. پس از به‌کار‌گیری رویکرد ابتکاری پیشنهاد شده درچاه‌ها، جدایش سازندها با دقت حداقل 95% و تخمین مینرالوژی با موفقیت میانگین 80% انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل موجک پیوسته #جداسازی سازند #تخمین مینرالوژی #الکتروفاسیس #گوستافسون- کِسِل #لولیموت #شیل گازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)