پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
صمد منصوری [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، نادر زیاری [استاد مشاور]
چکیده: اندازه‌گیری دقیق چقرمگی شکست سنگ‌ها بعنوان پارامتر کلیدی در تحقیقات مکانیک شکست سنگ، در حالت کشش و برش از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تعیین این پارامتر روش‌های آزمایشگاهی مختلفی ارائه ‌شده است که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. این پایان‌نامه تلاشی برای ارائه مقایسه‌ای جامع بین شش روش‌ تعیین چقرمگی مود کششی و سه روش تعیین چقرمگی شکست مود برشی سنگ‌ها براساس میزان حساسیت نتایج آن‌ها به تغییر اندازه ‌نمونه‌ها و تغییر طول ترک در نمونه‌هاست. به منظور نیل به این هدف و با توجه به ماهیت مقایسه‌ای این پژوهش، ابتدا 316 نمونه‌‌ی ترک‌دار لازم بطور مصنوعی با مصالح گچی ساخته شدند تا نمونه‌ها حتی‌الامکان همگن و همسانگرد بوده و رفتار الاستیک خطی داشته باشند. سپس نتایج بدست آمده از روش‌های مختلف بطور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان حساسیت نتایج آن‌ها به تغییر اندازه نمونه و طول ترک مشخص شده است. در گام آخر نیز با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ABAQUS، نحوه‌ی توزیع تنش و جابجایی‌ها در نمونه‌های دیسکی ترک‌دار و نیم‌دیسکی ترک‌دار بررسی شده و رفتار شکست نمونه‌های آزمایشگاهی با نتایج مدلسازی عددی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند که نتایج مطابقت بسیار خوبی را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن عوامل مختلف نظیر سادگی هندسه نمونه، سادگی بارگذاری، دقت نتایج و تجهیزات بارگذاری لازم، می‌توان عنوان کرد که براساس نتایج این پژوهش روش نمونه‌های دیسک برزیلی با ترک مرکزی شورن (CCNBD) که یکی از روش‌های استاندارد پبشنهادی انجمن بین‌المللی مکانیک سنگ می‌باشد، هم در حالت کشش و هم در حالت برش مناسب‌ترین روش بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چقرمگی شکست سنگ #مود کششی (I) #مود برشی (II) #مطالعات آزمایشگاهی #نمونه‌شبه سنگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)