پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محمد رضا حيدر طائمه [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، خشایار بادی [استاد راهنما]
چکیده: جاذبها در بسیاری از صنایع و فرآیندهای کنترل آلودگی، کاربرد دارند. فرآیندهای جداسازی مواد به روش جذب سطحی، در بسیاری از روش های تصفیه مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، دارای اهمیت ویژه ای هستند. جذب سطحی در صورتی موثر خواهد بود که جریان پساب مورد تصفیه دارای ناخالصی یکنواخت بوده و غلظت مورد نیاز زیاد نباشد. جداسازی مواد مبتنی بر این واقعیت است که ماده آلاینده موجود در محلول های آبی جذب ماده جاذب می شوند و سپس می توان آن را همراه با ماده جاذب به روش هایی مانند فیلتر کردن، از آب جدا کرد. ماده جاذبی که از آلاینده اشباع شده است را می توان با روش هایی که منجر به نابود شدن ماده جذب شده می گردد، بازیابی کرده و برای مصرف مجدد آماده ساخت. در این پروژه هدف ما حذف آلاینده ی رنگزای مالاشیت سبز از پساب شبیه سازی شده و همچنین جذب فزات سنگین نیکل و کادمیوم توسط جاذب نانو پرلیت می باشد که از جاذب پرلیت طبیعی در فرآیند سایش توسط آسیاب ماهواره ای تولید گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که برخی از مزایای استفاده از این جاذب ها عبارتند از هزینه پایین فرآیند تصفیه، فضای اندک مورد نیاز، امکان بازیافت آب و مواد حل شده ارزشمند، راندمان نسبتا بالا و عاری شدن آب مورد تصفیه از بوهای نامطبوع وغیره. همچنین جهت جداسازی نانو جاذب به روش فیزیکی آن را مغناطیسی نموده تا با استفاده از فرآیندهای مغناطیسی جدایش را در سیستم های پیوسته صنایع انجام داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آلاینده های رنگی #پساب #نانو پرلیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)