پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهدی زندی [پدیدآور اصلی]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، احمد واعظیان[استاد راهنما]
چکیده: عملیات حفاری در صنعت نفت، از ارزش بالایی برخوردار می‌باشد و یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های این صنعت محسوب می‌شود بنابراین کاهش هزینه و بالابردن راندمان در این صنعت از توجه زیادی برخوردار بوده. نرخ نفوذ در حفاری کلید اصلی و مهم در عملیات حفاری حساب می‌شود نرخ نفوذ در حفاری معمولاً بر حسب متراژ حفاری محاسبه می‌شود که عوامل متعددی بر آن اثرگذار می‌باشد از جمله مته، یک مته حفاری غیر از هزینه مستقیم که قیمت خود مته می‌باشد، تأثیر کاملاً مستقیم بر هزینه‌های دیگر نیز دارد. این پژوهش که در یکی از میادین جنوب غرب کشور صورت گرفته است. در این پژوهش روش‌های محاسبه هزینه به ازای متراژ حفاری ذکر و محاسبه شده است. از آنجا که روش محاسبه هزینه به ازای متراژ حفاری برای انتخاب مته روش کامل نمی‌باشد، روش‌های تکمیلی دیگری، همچون روش انرژی ویژه و قابلیت حفاری مورد بحث ‌و بررسی قرار گرفته‌اند و مته مناسب به همراه مطلوب‌ترین پارامترها برای حفاری پیشنهاد شد. پارامترهای میدانی مختلف در کنار انرژی ویژه و قابلیت حفاری برای حفاری این سازند در نمودارهایی توسط نرم افزار LogPlot رسم و مقایسه شد و عملکرد مته و مشکلات احتمالی (هرزروی) در چاه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس پارامترهای میدانی در چاه مبنا توسط نرم افزار LogPlot رسم و بر اساس مته انتخابی، بهترین و مطلوب‌ترین پارامترها جهت حفاری این سازند پیشنهاد شده است. نتایج به دست آمده از هزینه به ازای متراژ در کارآمدترین مته‌ها موجود در عملیات حفاری و مناسب و اقتصادی‌ترین ترکیب راندن این مته‌ها با ذکر دلایل انتخاب و برای سازند انتخابی این میدان پیشنهاد شده است. همچنین تعیین پارامترهای حفاری بهینه برای سازند مورد مطالعه در این منطقه، ذکر شده است و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از رسم نمودارها و مقایسه‌های عددی، چاهی به عنوان چاه مبنا و مته‌هایی به عنوان مته‌های مبنا، از هر دو گروه مته‌های الماس مصنوعی و مته‌های غلتان کاج دکمه‌ای، انتخاب شده‌اند و از روش ذکر شده پارامترهای حفاری بهینه، برای دست یافتن به بهینه‌ترین سرعت حفاری، پیشنهاد شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفاری #مته حفاری #انرژی ویژه مکانیکی #نمودارگیری سطحی #قابلیت حفاری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)