پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی حسین زاده آهنگر [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از سیستم حمل و نقل قطار درون شهری یا مترو به دلیل سرعت و امنیت زیاد، در سال های اخیر همواره در حال افزایش بوده است. یکی از گام های اصلی در استفاده از این سیستم حمل و نقل، حفر تونل های مورد نیاز این سیستم است. برای حفر این تونل ها معمولا از ماشین های حفاری تمام مقطع تونل (TBM) استفاده می شود چرا که این ماشین ها دو پارامتر اصلی در یک پروژه تونل سازی یعنی کاهش زمان اجرا و کاهش هزینه را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و با ایجاد محیطی ایمن برای پرسنل، حداقل تأثیر ممکن را بر سازه های سطح زمین و محیط زیست می گذارند. اما با تمام پیشرفت های حاصل شده در این ماشین ها، همواره این ماشین ها با مخاطراتی مواجه هستند که اجتناب ناپذیر است. لذا باید رویکردی برای مقابله با این مخاطرات در نظر گرفته شود تا عملیات حفاری به بهترین شکل و در کم ترین زمان صورت پذیرد. یکی از جدیدترین رویکرد های ارائه شده برای مقابله با این مخاطرات در حوزه مهندسی، رویکرد تاب آوری می باشد که عموما به توانایی بازگشت سیستم به حالت عادی بعد از وقوع حادثه دلالت دارد. در این پایان نامه تاب آوری سیستم نوار نقاله ماشین TBM خط دو مترو تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم از سه نوار نقاله که به صورت سری قرار گرفته اند تشکیل شده است که طول هر نوار نقاله 7761 متر می باشد. بر اساس رابطه استفاده شده در این پایان نامه، گام اصلی در تحلیل تاب آوری، تحلیل قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و پشتیبانی است که به این منظور تمام اطلاعات و داده های توقف های ناشی از خرابی ها و تعمیرات صورت گرفته مربوط به حدود 15 ماه عملیات نوار نقاله ها جمع آوری گردید. در ادامه تحلیل های آماری بر روی داده ها انجام گرفت و مقادیر قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و پشتیبانی محاسبه شد. مقادیر تاب آوری تشکیلات و کارایی فناوری مدیریت پیشگیری و سلامت نیز به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات، با توجه به نظر اساتید و کارشناسان مجرب برای مقادیر 80 تا 95 درصد تحلیل حساسیت شد. تحلیل ها نشان داد که تاب آوری هر سه نوار نقاله در بازه 200 ساعت بعد از شروع کار بیش از 60 درصد است که این نشان از تاب آوری بالای نوار نقاله ها است. تاب آوری کل سیستم نوار نقاله ها نیز نشان داد که تاب آوری برای حالتی که مقدار تاب آوری تشکیلات و کارایی فناوری مدیریت پیشگیری و سلامت 95 درصد در نظر گرفته شده بیش از 70 درصد و برای حالتی که مقدار این دو پارامتر 80 درصد در نظر گرفته شده بیش از 25 درصد است. همچنین تحلیل ها نشان داد نقش تاب آوری تشکیلات و کارایی فناوری مدیریت پیشگیری و سلامت با گذشت زمان بیشتر شده و تفاوت بیشتری در مقدار تاب آوری ایجاد می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#TBM #تاب آوری #قابلیت اطمینان #قابلیت تعمیرپذیری #قابلیت پشتیبانی #مترو خط دو تبریز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)