پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
عادل ظاهری عبده وند [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]
چکیده: سامانه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ. اولین فرآیند در تولید ماده معدنی در معادن روباز، عملیات حفاری است که در این عملیات از سیستم های حفاری مانند دریل واگن استفاده می شود. به همین دلیل خرابی، از کار افتادن کل و یا بخشی از آن‌ها، میتواند به عنوان تهدیدی در کاهش تولید و سودآوری معدن محسوب شود. توقف ناخواسته‌ی سامانه حفاری معادن در اثر خرابی یا آشفتگی و عدم توانایی در بازگرداندن سیستم به شرایط قبل از خرابی، منجر به خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد. بنابراین از رویکردی جدیدی به عنوان تاب آوری استفاده شده است تا سیستم باید قادر باشد تا هر چه سریع تر به شرایط اولیه و حالت کارکرد خود بازگردد. در این پایان‌نامه به تحلیل تابآوری بر روی سامانه حفاری معدن بوکسیت جاجرم پرداخته شده است. از سامانه حفاری معدن بوکسیت جاجرم، چهار زیرسیستم دریل واگن اطلس هیدورلیک01، دریل واگن اطلس هیدورلیک02، دریل واگن اطلس هیدورلیک03 و دریل واگن ساتو هیدرولیک برای تحلیل تاب آوری مورد بررسی قرار گرفته شد. برای محاسبه و تحلیل تاب آوری از دو راهکار استفاده شد. در روش اول تحلیل، تاب-آوری را در هر لحظه و بر اساس دو پارامتر قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری محاسبه می شود که برای تحلیل قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری از روش تحلیل آماری و نرم افزار minitab19 استفاده شد. در روش دوم تحلیل، تاب آوری را در یک بازه ی زمانی مشخص محاسبه می کند اما نمی توان تاب آوری سیستم را در لحظه محاسبه نمود. تحلیل تاب آوری زیرسیستم ها از روش اول نشان داد که دو زیرسیستم دریل واگن اطلس هیدورلیک01 و دریل واگن اطلس هیدرولیک02 از تاب آوری بسیار بالای برخوردار هستند و زیرسیستم های دریل واگن اطلس هیدرولیک03 و دریل واگن ساتو هیدرولیک، تاب‌آوری زیرسیستم ها با گذشت 50 ساعت به 96 درصد می-رسد. در نتیجه پارامتر قابلیت تعمیرپذیری تأثیر بیشتری بر تاب آوری زیرسیستم ها دارد. همچنین نتایج محاسبه تاب آوری زیرسیستم ها از روش دوم تحلیل تاب آوری نشان داد که دو زیرسیستم دریل واگن اطلس هیدورلیک01 و دریل واگن اطلس هیدرولیک02 از تاب آوری بالاتری نسبت به دیگر زیرسیستم ها برخوردار هستند. تحلیل تاب‌آوری کل سامانه حفاری نشان می دهد که سامانه حفاری معدن کاملاً تاب آور بوده و تمام خرابی های زیرسیستم ها به سرعت بازیابی می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تاب آوری #قابلیت اطمینان #تعمیرپذیری #سامانه حفاری #minitab19
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)