پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
بهنام کنعانی [پدیدآور اصلی]، سجاد نگهبان[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مهدی شاداب فر [استاد مشاور]، رضا جهان مهین [استاد مشاور]
چکیده: یکی از روش های انتخاب مته، استفاده از جدول طبقه‌بندی مته‌های کارکرده است. این جدول طبقه‌بندی، یک روش قاعده‌‌‌‌مند برای ثبت خرابی‌ها و اثرات پارامترهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل حفاری بر روی مته است. مته‌ای که از چاه خارج می‌شود، حاوی اطلاعات بسیار مهمی از شرایط حفاری است که با استفاده از این جدول، می‌توان اطلاعات مناسبی را از آن استخراج کرد. با توجه به شرایط حفاری و عدم قطعیتی که در انتخاب مته‌ وجود دارد، در این پژوهش برای نخستین‌بار، از داده‌های مته‌های کارکرده و شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای ارزیابی شاخص عملکرد مته استفاده شد. به همین منظور ابتدا، داده‌ها پیش پردازش و برای استفاده در شبیه سازی آماده شدند. سپس رابطه‌ شاخص عملکرد به عنوان یک مدل جدید برای تعیین میزان فرسودگی تعریف شد. در ادامه با توجه‌ به داده‌های گذشته، الگوریتمی برای تولید داده‌های مصنوعی به دو روش مونت‌کارلو و بوت‌استرپ مونت‌کارلو مورد استفاده قرار گرفت. در روش مونت‌کارلو از میان چهار مته مورد مطالعه (517، ,M423 M223و M1665)، مته M223 با شاخص عملکرد 0/73 برای حفره 12-1/4” با دقت %99 انتخاب گردید. در روش بوت‌استرپ مونت‌کارلو برای انتخاب مته از احتمال فراگذشت (Exceedance probability) شاخص عملکرد استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش شاخص عملکرد، احتمال فراگذشت به شدت افت کرده به طوری که برای شاخص عملکرد بزرگتر از 0/65 احتمال فراگذشت به زیر %5 می‌رسد که بیانگر نامحتمل بودن دستیابی مته‌ها به این سطح از عملکرد می‌باشد. با این حال از میان چهار مته مورد بررسی، مته M223 احتمال فراگذشت بیشتری را نشان داد که می‌تواند مته مناسبی برای حفاری باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتخاب مته #جدول طبقه بندی مته های کارکرده #پیش‌پردازش وآماده‌سازی داده ها #شبیه سازی مونت کارلو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)