پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی حامدی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه در موفقیت یک پروژه معدنی عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی، عوامل فنی و عوامل تولیدی اشاره کرد. حال‌آنکه در معدنکاری نوین ضمن در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر انتخاب روش تصمیم گیری و اجرای آن نیز بسیار مهم و ضروری است. چراکه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در بخش معدن فرصت و امکان آزمون‌وخطا و اتلاف سرمایه و انرژی به حداقل رسیده و می بایست، از همان ابتدا پربازده‌ترین روش را مدنظر قرارداد. ازآنجاکه در معادن زیرزمینی انتخاب روش استخراج مناسب یکی از مهم‌ترین فاکتورهای پروژه محسوب می گردد. لذا می بایست از ابتدا با استفاده از مدل های صحیح و معیارهایی تأثیرگذار در خصوص انتخاب روش استخراج مناسب و بهینه تصمیم گیری کرد. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر برای معدن زیرزمینی بوکسیت دوپلان مناسب ترین روش استخراج پیشنهاد گردد؛ که بدین منظور با کمک چهار نفر از کارشناسان شاغل در معدن ابتدا 26 معیار کلی در قالب پرسشنامه هایی ارزش گذاری گردید که نهایتاً تعداد 8 معیار مهم تر که دارای امتیاز میانگین بالاتر و انحراف معیار کمتری بودند در جداول مقایسه زوجی با یکدیگر مقایسه و وزن دهی شد. سپس شاخص ناسازگاری، شاخص ناسازگاری تصادفی و نرخ سازگاری و وزن نهایی آن‌ها در 5 روش استخراج پیشنهادی بررسی و نهایتاً روشی که دارای وزن و امتیاز بیشتری بود با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به‌عنوان روش استخراج مناسب پیشنهاد گردید که با توجه به محاسبات انجام‌شده روش تخریب در طبقات فرعی به‌عنوان مناسب‌ترین روش استخراج پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدنکاری زیرزمینی #روش استخراج #تصمیم گیری چند معیاره #تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)