پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
رضا اصغری [پدیدآور اصلی]، ولی الله مشایخی[استاد راهنما]
چکیده: جداسازی ریز ذرات به دلیل کاربرد آن در زمینه های مختلف به عنوان مثال پزشکی ، درمانی ، آزمایشگاهی، صنایع غذایی و ... در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است. روش های مختلفی برای انجام فرایند جداسازی وجود دارد که جداسازی ریز ذرات توسط میدان مغناطیسی به دلیل ماهیت بدون تماس، استقلال غلظت یونی و عدم گرمایش القایی بسیار کاربردی می-باشد. در غالب تحقیقاتی که در سال‌های اخیر در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت برای انجام فرایند جداسازی و مرتب-سازی از آهنربای الکتریکی و سیم فرومغناطیس استفاده شده بود. اما در تحقیق حاضر با ارائه یک روش نوآورانه با قرار دادن دو صفحه‌ی مثلثی شکل از جنس مس و حامل جریان الکتریکی متفاوت در زیر میکروکانال، میدان مغناطیسی غیریکنواخت ایجاد کردیم و نیروی مغناطیسی به‌دست‌آمده از میدان مغناطیسی غیریکنواخت سبب جداسازی و به دام انداختن ذرات مغناطیسی در قسمت مختلف کانال شد. با استفاده از این سیستم قادر به جداسازی ذرات مختلف از یکدیگر در قسمت های مختلف میکروکانال با کارایی 99 درصد هستیم. در این تحقیق جریان الکتریکی، قطر ذرات، حساسیت مغناطیسی ذرات و سیال حامل، پارامترهای مهم و کلیدی برای انجام فرایند جداسازی می باشد. پارامترهای ذکر شده به‌صورت جداگانه برای ذرات مغناطیسی مختلف بررسی شد و دو ذره ی M-450 و Oligo(dT)25 به عنوان ذرات نمونه برای انجام فرایند جداسازی به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، برای به حداکثر رساندن بازده، تاثیر موقعیت اولیه رهاسازی ذرات، سرعت سیال، تغییرات میدان مغناطیسی با تغییر جریان الکتریکی در میکروکانال، مورد بررسی قرار گرفت و ذرات M-450 و Oligo(dT)25 به ترتیب توسط صفحات با جریان الکتریکی 50 میلی‌آمپر و 150 میلی‌آمپر در قسمت های مختلف کانال جداسازی شدند. همچنین، برای به حداکثر رساندن کارایی جداسازی سیستم، سرعت سیال [μm/s]2 تنظیم گردید. با تغییر جریان الکتریکی، می‌توان از ریزتراشه پیشنهادی برای جداسازی ذرات با ویژگی های مختلف استفاده نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مگنتوفورسیس #جداسازی ذرات توسط میدان مغناطیسی #میکروفلوئیدیک #میکروکانال #جمع آوری میکروذرات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)